Penafian Penafian

Kerajaan dan Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Barat Laut Selangor tidak bertanggungjawab atas segala kerugian atau kerosakan yang dialami daripada penggunaan maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

Syrikat-syarikat yang dirujuk di laman ini tidak boleh dianggap sebagai agen ataupun sebagai syarikat-syarikat yang disyorkan oleh Pejabat Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Barat Laut Selangor.

Terjemahan untuk bahasa ketiga pada Laman Web Rasmi Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Barat Laut Selangor adalah dibuat menggunakan prosess berkomputer / sistem automatik daripada Google. Pihak kami atau agensi, pegawai dan kakitangan kami, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketepatan maklumat yang diterjemahkan oleh sistem ini dan seterusnya kami tidak akan bertanggungjawab pada sebarang kerugian kerana mempercayai dan bergantung kepada sistem ini sepenuhnya. Sila hubungi kami, jika anda ingin memberi aduan mengenai kesalahan terjemahan.