Objektif Objektif

 

Menerajui proses transformasi sektor agromakanan  secara terancang, bersepadu dan menyeluruh kearah pencapaian matlamat dasar agro makanan.

Mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber pengeluaran bagi meningkatkan pengeluaran makanan negara. 

Memastikan sistem dan infrastruktur pertanian berfungsi dengan sempurna arah pengurusan air yang efisyen.

Meningkatkan pendapatan golongan sasar