Fungsi Fungsi

  • Merancang, menyelaras, melaksana, dan memantau program pembangunan pertanian dalam IADA Barat Laut Selangor.
  • Menyediakan kerangka transformasi dalam meningkatkan kuantiti dan kualiti makanan negara.
  • Meningkatkan pengeluaran makanan bagi memenuhi tahap sara diri (SSL) negara dan mengurangkan kebergantungan terhadap import.
  • Menyedia, menyelenggara dan menaik taraf infrastruktur pertanian.
  • Memberi khidmat sokongan yang cekap dan berkesan.
  • Meningkatkan pendapatan golongan sasar kearah negara berpendapatan tinggi.