Bahagian Pertanian Bahagian Pertanian

  1. Mewujudkan kumpulan tenaga yang terlatih dan mahir untuk keperluan industry pertanian.
  2. Meningkatkan produktiviti pengeluaran tanaman padi di kawasan Barat Laut Selangor bagi mencapai hasil purata 10 tan/Ha semusim.
  3. Mewujudkan golongan petani yang progresif, berdikari dan mahir dalam pengeluaran padi bagi memberikan produktiviti yang tinggi.