Bahagian Lembaga Pertubuhan Peladang Bahagian Lembaga Pertubuhan Peladang

  1. Pertubuhan Peladang sebagai institusi berdaya maju dalam bidang perkhidmatan sokongan pertanian
  2. Pewujudan peladang komersial yang berdaya saing dan memberi sumbangan kepada sektor pertanian selaras dengan matlamat transformasi pertanian melalui pergerakan .
  3. Pembangunan dan pengukuhan rangkaian aktiviti-aktiviti Pertubuhan Peladang